”För den som vill ha det bästa utan att behöva lägga tid på annat än musiklyssnandet.”

”Med Synergy har ett nyvitaliserat SME tagit fram ett attraktivt och ytterst kompetent paket som är så plug’n’play som vinyl blir. Snyggt men utan den överdrivna bling-känsla som präglar vissa konkurrenter och ett ljud på klassledande nivå gör det till ett mycket intressant alternativ i prisklassen!”