Tips till dig som tänker köpa Nordost begagnat.

Angående begagnade Nordostkablar:

 

Det finns som alla vet en stor begagnatmarknad för alla slags HiFi-produkter. Förstärkare, högtalare, CD-spelare osv. När det gäller kablar finns det dessutom en allmän uppfattning om att kablar kan man kapa hur som helst utan att prestandan förändras.

Detta är fel!

Nordost har investerat mycket resurser på att utveckla inte bara de bästa geometrierna, isolations- och ledarmaterial mm utan också för termineringsmetoder, unika avskalningsmetoder, de bästa lösningarna vad gäller kontakter, metoder för kvalitetskontroll etc.

Längden på alla Nordostkablar är optimerade för varje enskild typ av kabelkonstruktion och kabelns prestanda försämras avsevärt om denna längd förändras. Termineringen har utförts av utbildad personal med därför avsedd utrustning och de använda kontakterna är utvalda av Nordost för att optimera prestanda för just den kabel de sitter på.

Nordost har dessutom ett omtermineringsprogram, som gör att du genom oss kan byta från t ex bananer till spadar om detta skulle passa bättre vid ett förstärkar- eller högtalarbyte. Det är omöjligt att själv terminera om en kabel med samma kvalitet! Omtermineringsprogrammet gäller bara originalkablar.

Slutligen, tänk på att en kabel är en passiv komponent. De skall inte tillföra något och ta bort så lite som möjligt. En längdförändring eller en omterminering av någon annan än Nordost gör att kabeln inte längre fungerar optimalt och därför degraderar signalen vilket gör att hela hifisystemet fungerar sämre. Denna kvalitetsförlust kan aldrig rättas till.

Köper man en ”fulkapad” och/eller icke-auktoriserat omterminerad Nordost-produkt mister man inte bara de fördelar som ett köp genom en auktoriserad återförsäljare ger. Man mister dessutom hela poängen med ett Nordostkablage!

Varje Nordostkabel har ett unikt serienummer som gör att vi kan kontrollera att en kabel är i originalskick. Om du är tveksam inför ett begagnat kabelköp, kontakta oss så kan vi tillsammans säkerställa att du köper Nordostkvalitet!

 

MVH

Nordost och Stylus